12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Chuyên mục Ngày ấy và bây giờ

Ngày ấy bạn ra sao? và bây giờ bạn thế nào? Ở đây nhé

Advertisements

04/06/2009 - Posted by | Ngày ấy và bây giờ

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: