12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Chuyên mục Ôn nghèo, kể khổ

Ngày xưa có điều gì bức xúc hoặc chưa dám nói thì giờ post ở đây nhé 😀

Advertisements

04/06/2009 - Posted by | Ôn nghèo, kể khổ

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: