12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Chuyên mục Xả stress

Chỗ này ai có bức xúc gì cứ vào đây xả thoải mái, HÊ HÊ

Advertisements

04/06/2009 - Posted by | Xả Stress

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: