12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Chuyên mục Tâm sự – Chia sẻ

Nơi để tâm sự và chia sẻ với mọi người

Advertisements

04/06/2009 - Posted by | Tâm sự - Chia sẻ

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: