12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Quy tu thien 12K9194

Chào cả nhà!

Mãi mã chẳng thấy Hùng up ảnh họp lớp hôm rồi lên gì cả.Hôm đó mình không đến được nên cứ buồn mãi, mình mong được gặp lại các bạn để cùng nhau chia sẻ chuyện gia đình, công việc, tình cảm…..và quan trọng nhất là cùng  thảo luận xem nên thành lập Quỹ từ thiện 12K9194 như thế nào!?

Các bạn ạ, một cây làm chẳng nên non mà nên mình tin rằng với một tập thể như 12K9194 thì chắc chắn sẽ làm được việc vô cùng ý nghĩa đó bạn nhỉ?

Mình gửi các bạn xem qua tiêu chí hoạt động của một quỹ từ thiện nhé:

1. Tầm nhìn chung

– Quỹ Từ Thiện 12K9194 là quỹ từ thiện của thành viên của blog 12K9194
– Hoạt động của Quỹ Từ Thiện12K9194 (sau đây gọi tắt là Quỹ) dựa trên nguyên tắc từ thiện, nhân đạo, lợi ích xã hội.
– Quỹ sẽ có những hoạt động Ngắn hạn và Dài hạn
– Giúp đỡ về mặt tinh thần cũng quan trọng như giúp đỡ về vật chất
– Mong muốn để những người được giúp có động lực, khả năng tự vươn lên

2. Sứ mệnh của Quỹ Từ Thiện 12K9194
Sứ mệnh của Quỹ Từ Thiện 12K9194 là giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em và gia đình

3. Các mục tiêu chính

– Giúp đỡ đối tượng trẻ em, cha mẹ và cải thiện môi trường sống
– Giúp đỡ tạo cơ hội để người được giúp sống tự lập và tạo động lực để người được giúp có thể tự vươn lên.
– Giúp trẻ em, gia đình vượt qua những hoàn cảnh khó khăn khẩn cấp.

4. Cơ cấu tổ chức

Một cơ cấu tổ chức lâm thời có trách nhiệm xây dựng quy trình hoạt động, tiến hành thực hiện, quản lý và giám sát trong thời hạn ….. Sau đó sẽ tiến hành xây dựng một cơ cấu tổ chức đầy đủ cho thời gian sau.

4.1. Một ban điều hành gồm:

4.1.1. Chủ tịch quỹ:

+ Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của quỹ theo đúng sứ mệnh, nguyên tắc, và mục tiêu đã đề ra trước cộng đồng các thành viên và những nhà tài trợ, những người được sự giúp đỡ.
+ Chịu trách nhiệm chính trong việc huy động tài trợ.
+ Ủy quyền người thay thế mình trong trường hợp vắng mặt.
+ Chịu trách nhiệm phát ngôn của quỹ.
+ Phối hợp với Trưởng bộ phận tài chính trong các kế hoạch Thu/Chi
+ Giám sát và hỗ trợ kịp thời các trưởng bộ phận.
+ Quyết định hỗ trợ cho thành viên thực hiện khi có điều kiện

4.1.2. Trưởng bộ phận tài chính:

+ Kiểm soát thu/chi, kinh phí, ngân sách hoạt động
+ Quản lý quỹ chung để hỗ trợ từng dự án cụ thể.

4.1.3. Trưởng bộ phận điều phối:

+ Nhận, tìm kiếm thông tin từ thiện.
+ Cân nhắc, tìm kiếm, và điều phối nhân sự cho từng dự án và các hoạt động cụ thể.

4.1.4. Trưởng bộ phận truyền thông:

+ Chịu trách nhiệm về việc tuyên truyền quảng bá về các hoạt động của quỹ nhằm thu hút người ủng hộ và gây dựng quỹ.

4.2. Một ban kiểm soát

Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của quỹ đúng sứ mệnh, mục tiêu và nguyên tắc đã đề ra. Tiến hành kiểm tra và công bố khi có yêu cầu của thành viên, các nhà tài trợ và người được hỗ trợ.

4.3. Các tình nguyện viên:

+ Bất cứ một thành viên của diễn đàn có thể tham gia đề xuất ý tưởng hoạt động và khi được ban điều hành chấp nhận sẽ là người thực hiện dự án/hoạt động và được sự hỗ trợ cần thiết của ban điều hành.
+ Tình nguyện viên khi đăng ký tham gia có thể được phân công bởi người Trưởng bộ phận điều phối hoặc Chủ tịch Quỹ trong những hoạt động/dự án cụ thể.

5. Nguyên tắc hoạt động của quỹ

– Minh bạch bằng con số, công khai
– Các thông tin sẽ được cập nhật tại blog 12K9194
– Tuân thủ các quy định của blog 12K9194
– Không ủng hộ các hoạt động có liên quan đến chính trị, tôn giáo. Tuy nhiên việc giúp đỡ không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo của người cần giúp.
– Mọi hoạt động từ thiện phải thông qua sự kiểm soát của Quỹ

– Ưu tiên cho các hoạt động có ý nghĩa lâu dài
– Ưu tiên cho đối tượng trẻ em, gia đình
– Với những hoạt động ngắn hạn thì ưu tiên cho những vấn đề khẩn cấp
– Ưu tiên cho các hoạt động nhằm “giúp cho người ta biết câu cá” (theo câu danh ngôn: Giúp người ta con cá, bạn nuôi họ một ngày. Giúp người ta biết câu cá, bạn nuôi họ cả đời), và “muốn tự câu cá”.
– Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra khi có yêu cầu của thành viên, của nhà tài trợ, hoặc người được trợ giúp. Hoặc khi ban điều hành không thực hiện đúng sứ mệnh, mục đích hay nguyên tắc đã được nêu.
– Chủ tịch quỹ là người chịu trách nhiệm chính của quỹ trước cộng đồng và là người đại diện pháp nhân hợp pháp của quỹ.
– Tài khoản dùng để quyên góp sẽ không được sử dụng cho bất cứ một mục đích cá nhân nào khác cho dù với bất cứ lý do gì.
– Khi người phụ trách tài chính cam kết sẽ bàn giao toàn bộ số tiền cho ban điều hành khi kết thúc nhiệm vụ.
– Hàng tháng Quỹ sẽ có báo cáo sơ lược tại blog 12K9194
– Báo cáo tổng hợp và chi tiết sẽ tiến hành 3 hoặc 6 tháng một lần, thông tin báo cáo sẽ cập nhật tại blog 12K9194 .
– Khi có vấn đề Chủ tịch Quỹ hoặc Ban kiểm soát sẽ yêu cầu tổ chức đại hội bất thường.
– Chủ tịch quỹ sẽ là người thường xuyên liên lạc và cung cấp thông tin cho ban kiểm soát.
– Trong trường hợp phát sinh, Ban điều hành sẽ thảo luận cùng Ban Kiểm soát để đi đến quyết định cuối cùng và đó là quyết định cuối cùng.
– Ban quản trị diễn đàn sẽ làm việc phối hợp với Quỹ từ thiện trong trường hợp Quỹ cần có sự trợ giúp về mặt kỹ thuật, hỗ trợ cho các nhà tài trợ và những vấn đề khác do một trong 2 bên đề xuất.

6. Các thành phần lâm thời của quỹ
6.1. Ban điều hành Quỹ

– Chủ tịch Quỹ:

– Trưởng bộ phận điều phối:
– Trưởng bộ phận tài chính
– Trưởng bộ phận truyền thông:
6.2. Ban kiểm soát:
Trưởng ban Kiểm soát

7. Các phương hướng hoạt động ban đầu (Do ban điều hành lâm thời đề ra)

7.1. Nguồn lực

– Từ sự đóng góp của thành viên blog 12K9194
– Từ các hoạt động kinh doanh của bản thân Quỹ
– Từ các tài trợ bên ngoài

7.2. Thu chi tài chính

– Trong giai đoạn lâm thời chỉ chi cho các hoạt động từ thiện. Người thực hiện tự góp kinh phí đi lại.

7.3. Quỹ chung:

Quỹ chung dùng để cho các hoạt động dài hạn hoặc bổ sung cho các trường hợp khẩn cấp, ngoài ra quỹ chung có thể cung cấp kinh phí cho các chi phí hoạt động khác phát sinh.

7.4. Chi từ quỹ chung:

– Hỗ trợ tối đa cho một trường hợp khẩn cấp là ….đồng + một khoản quà trị giá tối đa ….ngàn đồng + những ủng hộ khác của các thành viên.
– Chi cho các hoạt động hợp lý và các chi phí phát sinh khác

7.5. Hoạt động của ban điều hành lâm thời

– Ban điều hành lâm thời không nhận bất kỳ một khoản trợ cấp nào từ kinh phí của quỹ
– Sau khi gây dựng quỹ chung từ các nguồn lực bên ngoài, các thành viên chính thức của Quỹ sẽ nhận một khoản hỗ trợ nhỏ từ quỹ chung.

7.6. Trưởng bộ phận điều phối

– Tìm kiếm trường hợp cần hỗ trợ
– Chịu sự phân công của chủ tịch quỹ
– Tìm kiếm cộng tác viên và thành viên hỗ trợ
– Quản lý dự án theo sự phân công của chủ tịch Quỹ

7.7. Trưởng ban tài chính

– Báo cáo thu/chi và cập nhật thường xuyên tại blog 12K9194 chậm nhất 5 ngày sau mỗi hoạt động cụ thể.
– Thông tin về tài khoản có thể được xem online bởi các thành viên của ban điều hành, và ban kiểm soát

8. Trong các trường hợp cần liên hệ, xin vui lòng liên lạc với các thành viên của Quỹ theo các thông tin sau:

– Chủ tịch Quỹ:
– Trưởng ban điều phối:
– Trưởng ban tài chính:

Trưởng ban truyền thông:

– Trưởng Ban kiểm soát

9. Thông tin về tài khoản để ủng hộ: Sau khi Quỹ chính thức đi vào hoạt động, chủ tịch Quỹ hoặc trưởng bộ phận Tài chính của Quỹ sẽ:

– Đăng ký và công bố số tài khoản để có thể nhận tiền ủng hộ.
– Chỉ định người, địa chỉ nhận ủng hộ bằng hiện vật.
– Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Advertisements

03/09/2009 - Posted by | Tổng hợp

10 phản hồi »

 1. Mình với Tâm và Kiên đang ngồi ở quán cafe để nghiên cứu quy chế này Phúc ơi. Gọi phúc để cùng bàn nhưng bận rùi thì để tuần sau nhé.

  Bình luận bởi hungnvpro | 03/09/2009 | Phản hồi

 2. Cho mình xin lỗi nhé.Thực sự là tối mình rất bận, có một mình mà.Vậy cỏ thể gặp nhau lúc nào đay cả nhà ơi?Mình mong rằng sẽ có nhiều bạn quan tâm dến việc này.

  Bình luận bởi bongbin0308 | 04/09/2009 | Phản hồi

 3. Tuần sau lúc nào rảnh thì ới bọn mình, hôm qua ba thằng vừa ngồi uống bia vừa đọc tiêu chí hoạt động, đi mấy chai mà vẫn thấy mông lung quá 😀

  Bình luận bởi hungnvpro | 04/09/2009 | Phản hồi

 4. Hi cả nhà!
  Thật ra đó là tiêu chí của một quỹ lớn còn mình nhỏ thì làm đơn giản theo cách của 12K9194 mà các bạn.Cách nào theo mình không quan trọng mà quan trọng ở việc mình làm giúp ích và có ý nghĩa với người được giúp bạn nhỉ? Nếu cả một tập thể thì ý nghĩa đó to lớn hơn nhiều còn như cá nhân mình vẫn làm thì cũng không sao mà.Có thể lớp mình các bạn cũng vẫn giúp mọi người theo cách đó chăng? Nếu vậy chắc cũng chẳng cần lập quỹ làm gì cho rắc rối phải không các bạn? Hùng ơi, delete vụ này đi nhé.Thks

  Bình luận bởi bongbin0308 | 07/09/2009 | Phản hồi

 5. Phúc à không phải đâu, sao lại delete, Phúc đừng nghĩ thế chứ hôm nọ bọn mình gọi Phúc đến để cùng bàn mà nhưng Phúc bận thì để sau. Tuần này mình biết nhiều bạn bận nên không comment được với cả Hùng đã khóa chế độ Public nên sẽ phải đăng nhập nên chắc mọi người ngại thôi. Riêng Hùng thì Hùng hoàn toàn ủng hộ ký kiến của Phúc, chỉ cần bàn với các bạn xem triển khai như thế nào thôi. Đừng có nản nhé đã làm gì đâu mà nản đúng không, cười lên nào 😉

  Bình luận bởi hungnvpro | 07/09/2009 | Phản hồi

 6. Dear Phúc, Hùng

  Sơn cũng ủng hộ việc gây quỹ từ thiện các bạn đứng ra cầm trịch để hướng dẫn, vận động mọi người nhé

  Bình luận bởi nguyenngocson | 09/09/2009 | Phản hồi

 7. Sơn ơi,

  Hôm nào rảnh chạy sang đây cafe với các bạn đi, hôm nọ không thấy bạn đi họp lớp, chắc phải đi công tác hả.

  Bình luận bởi hungnvpro | 09/09/2009 | Phản hồi

 8. Cái việc này các bạn định thế nào nhỉ,hôm nay tôi mới đọc đến bài này. Tóm lại là các bạn cứ nói công/v cụ thể là phải làm gì ? Tôi thấy sống ở đời đúng là cần có 1 tấm lòng như các bạn, nhiều khi mọi người ko tiếc để bỏ ra giúp đỡ nhưng phải tận tụy với tấm chân tình thì cũng mới tới tay đc người cần giúp đỡ. Tôi ủng hộ C/V của các bạn, cứ thông báo và kêu gọi đi nhé, để làm đc những việc như thế này mất rất nhiều thời gian đấy ko đơn giản đâu.

  Bình luận bởi khuatthitam | 25/09/2009 | Phản hồi

 9. Chào cả nàh!
  Thật ra cũng khó mà cũng dễ mà bạn.
  Để lập được quỹ thì cần sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình bao gồm cả về vật chất và tinh thần của cả tập thể 12K9194 và trong khả năng của các bạn cỏ thể xin thêm tài trợ của một tổ chức, một khách hàng nước ngoài,một người bạn quen muốn góp một phần nhỏ bé ….

  Nếu 12K9194 lập được quỹ thì sẽ tốt hơn vì góp gió thành bão mà bạn nhỉ? còn không thì khi nào thấy có trường hợp cần giúp đỡ thì ta cùng kêu gọi và lên đường thôi, Như mình tự thân vận động thì minh vẫn thườnglàm thế này nhé:
  – Những trường hợp cần giúp đỡ mà mình biết được qua TV, báo chí, web…mình không gửi qua tổ chức nào mà mình gửi theo địa chỉ của người cần giúp
  – Mình cũng tham gia vào một số diễn đàn và mình xin được những đồ của bạn khác không dùng nữa, đồ của nhà mình….rồi mình chuyển cho người cần đến chúng hoặc quyên góp cho trẻ em của chùa Bồ Đê….
  Mặc dù những món quà mình chuyển rất nhỏ bé nhưng mình nhận được niềm vui của người nhận và mình cũng thấy vui bạn ạ.

  Bình luận bởi bongbin0308 | 25/09/2009 | Phản hồi

  • Chào các bạn
   Theo tớ, chuyện gây quỹ từ thiện là rất tốt, nhưng tớ thấy mọi người ở lớp mình cũng cần quan tâm tói nhau hơn, biết đâu trong lớp cũng có những bạn cần giúp đỡ.Không phải là vật chất thì cũng là tinh thần, là công việc. Ai giúp được nhau thì giúp, tớ thấy việc đó thiết thực nhất. Không phải bạn nào cũng thành công trong cuộc sống vì chúng mình họp lớp chưa đầy đủ được cả lớp nên chúng mình chưa biết hết từng hoàn cảnh của bạn.Theo ý tớ thì như vậy còn ý kiến của các bạn như thế nào thì chia sẻ nhé.

   Bình luận bởi phamhonglien | 03/11/2009 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: