12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Hoa Tết

Hoa Tết nhà mình này!

Advertisements

04/04/2010 Posted by | Hình ảnh | 3 phản hồi