12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Merry Christmas and Happy New Year 2011

pics Misc new year Happy new year 2011

 

Advertisements

25/12/2010 Posted by | Tổng hợp | %(count) bình luận