12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Giới thiệu

Đây là Blog của các thành viên lớp 12K trường PTTH Nguyễn Gia Thiều niên khóa 1991-1994

Các bạn vào từng chuyên mục để đọc các bài viết nhé

Để post bài lên blog hãy xem phần Hướng dẫn, đăng nhập với username và password được cung cấp (hoặc đăng ký tại http://en.wordpress.com/signup) sau đó đưa chuột tới biểu tượng W tại góc trên bên trái, trong menu hiện ra chọn “Bài viết mới”

12k9194.wordpress.com

Facebook: http://www.facebook.com/12k9194

NGT

Blog created by Viet Hung – Copyright 2009

Advertisements
%d bloggers like this: